stillas

Retningslinjer for bruk av stillas

Retningslinjer for bruk av stillas

Det er mange av oss som planlegger en jobb på fasaden i løpet av sommeren mens været er fint. Det er i dag viktig å huske på at bruk av stillas krever at du tar visse forhåndsregler. For at du skal unngå ulykker bør du følge kravet om riktig opplæring før stillaset monteres.

Bruk av stillas over et visst antall meter krever andre forhåndsregler enn stillaser som er lavere. Du må da dokumentere at du har en praktisk og teoretisk opplæring. Dette er en opplæring som skal tilfredsstille bestemte punkter som blant annet gjelder montering av stillaset.

I tillegg må du vite hvordan du skal demontere et stillas for at det ikke skal oppstå uforutsette hendelser. Det er også viktig å vite hvordan du skal endre det monterte stillaset, eller bruke stillaset når du jobber på fasaden. Ved riktig bruk vil du unngå skader og fall som lett kan oppstå.

Forsvarlig bruk av stillas

Det er spesielt viktig at du etterfølger visse krav og retningslinjer om du skal benytte et stillas på din egen bolig. Som regel vil du få hjelp til montering av firmaet som leverer stillaset. Du behøver derfor ikke å ta hensyn til montering og demontering. Det finnes i dag mange seriøse firmaer som kan bistå deg med montering og bruk av et stillas.

Det stilles strenge krav om at de som jobber med stillas skal ha totalt 100 timer i opplæring. Dette for at monteringen skal foregå forsvarlig. Det er da lett at det kan skje uhell og ulykker i forbindelse med at vekt og stabilitet er feilberegnet.

Hvis du skal montere et stillas i tre bør du være ekstra nøye på at du følger rådene som gjelder vedlikehold. Eldre stillaser kan over tid bære preg av råte. Det er viktig at du påser at stillaset som skal brukes er helt før montering.