Asfalt

Asfalt er grunnlaget for dagens veier

Asfalt er grunnlaget for dagens veier

Slik blir dagens veier utviklet

Det er mange ting i denne verden vi ikke tenker på til vanlig. En av disse tingene er asfalt. Hva er egentlig asfalt? De aller fleste vil besvare dette med et blankt uttrykk etterfulgt av “mener du veien?” Flere ting blir tatt for gitt, men sannheten er at asfalt er noe vårt samfunn ikke kunne klart seg uten.

Dersom vi kunne dra cirka tusen år tilbake i tid, så ville vi funnet et samfunn som opererte lokalt. Her var all handel og transport veldig begrenset, mest fordi veiene var alt for dårlige. Dette var samfunn som belaget seg på at mennesker foretok all reise enten til fots, eller med hest og kjerre.

Slik forble situasjonen i mange hundre år. Vi ser selvfølgelig en annen type brolegging og skapning av veier i storbyer, spesielt dersom vi drar til middelalderen, men det er likevel ikke snakk om asfalt på veier slik vi har i dag. Her er det snakk om veier som er designet for å knytte en by sammen, det er ikke snakk om veier som er designet for travel trafikk over lange distanser.

Asfalt støtter den globale transporten

Det skjedde noe med vårt samfunn for bare noen hundre år siden. Etter den industrielle revolusjon ble verden mer og mer global. Handel og transport var plutselig noe som ikke bare fant sted lokalt, det var nå nemlig mulig å ta en båt til andre siden av kloden.

Denne utviklingen var utrolig spennende og det gikk ikke lang tid før vi mennesker begynte å utnytte dette. Vi innså ganske raskt at vi kunne sende varer fra en side av verden til en annen, noe som det var stor profitt i.

Det er på grunn av denne utviklingen at asfalterte veier dukket opp. Asfalt lar oss transportere varer og mennesker i stor fart. Asfalterte veier er med på å knytte hele verden sammen.